Return Policy (เงื่อนไขการคืนสินค้า)
คุณสามารถคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย หรือสินค้าบางส่วนสูญหาย ลูกค้าสามารถส่งคืนได้ หลังจากได้รับสินค้าจากทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน
ประเภทสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อได้รับสินค้าภายใน 7 วัน
Accessories
 • ถ้วยน้ำชาพร้อม จานลองเซรามิก
  ถ้วยน้ำชาพร้อม จานลองเซรามิก
 • กาน้ำชาเซรามิกขนาดเล็ก
  กาน้ำชาเซรามิกขนาดเล็ก
 • กาน้ำชาเซรามิกขนาดใหญ่
  กาน้ำชาเซรามิกขนาดใหญ่
 • 2 Compartment Wooden Tea Chest
  2 Compartment Wooden Tea Chest
 • 8 Compartment Wooden Tea Chest
  4 Compartment Wooden Tea Chest for Twinings Discovery
 • 8 Compartment Wooden Tea Chest
  8 Compartment Wooden Tea Chest
 • 12 Compartment Wooden Tea Chest
  12 Compartment Wooden Tea Chest
Gift Sets
 • ทไวนิงส์ โกลเด้น ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
  ทไวนิงส์ โกลเด้น
  ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
 • ทไวนิงส์ คลาสิค ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
  ทไวนิงส์ คลาสิค
  ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
Tea Business
 • ทไวนิงส์ โกลเด้น ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
  ชุดเริ่มต้นธุรกิจ ขนาดใหญ่ Platinum
 • ทไวนิงส์ คลาสิค ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
  ชุดเริ่มต้นธุรกิจ ขนาดใหญ่ L
 • ทไวนิงส์ คลาสิค ดิสคัฟเวอรี่ เซ็ต
  ชุดเริ่มต้นธุรกิจ ขนาดใหญ่ XL
เงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
1. เมื่อได้รับสินค้าจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ให้ผู้รับสินค้า หรือตัวแทนผู้รับสินค้าตรวจสอบสินค้าทันทีต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่สมบูรณ์จากการจัดส่งทางไปรษณีย์
2. กรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค โทร 02-742-4330 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 17.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) เพื่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (เลขที่สั่งซื้อ) , รายละเอียดการชำรุด เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
3. หรือสามารถกรอกรายรายเอียดการสั่งซื้อสินค้า(เลขที่สั่งซื้อ) , ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, รายละเอียดการชำรุดเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าและส่ง email มาที่ Tealovers.th@Twinings.com